یادت نره!

 

عاشق شدن خیلی راحته؛

ولی نگهداری اون

نیاز به رسیدگی مداوم داره.