تصویری زیبا از منطقه‌ی ییلاقی درازنو

کردگوی - استان گلستان