يه زمانى فكر مي‌كردم

بدترين چيز تو اين دنيا، تنها موندنه

اما اينطور نيست.

 

بدترين چيز اينه كه با آدم‌هايى باشى

كه بهت احساس تنها بودن مي‌دن!