متقلب‌ترین دانش‌آموز چینی که به شکل بسیار پیشرفته قصد تقلب در امتحان کنکور را داشت، دستگیر شد.

این دانش‌آموز متقلب عینکی داشت که جلوی آن یک دوربین وصل شده بود و با نگاه کردن به سؤالات، تصویر را به بیرون ارسال می‌کرد. پس از آن، شخصی بیرون از محل برگزاری امتحان، تصویر سؤال را می‌دید و جواب آن را با گوشی کوچکی که در قسمت دسته عینک تعبیه شده بود، برای دانش آموز می‌خواند. گیرنده این فرستنده در یک سکه تعبیه شده بود و دانش آموز این سکه را در جیبش گذاشته بود.