‏یه بارم رفتم دماغمو عمل کنم👃

 

دکتره یه نگاه 👀 کرد و گفت: داداش شما صبر کن یکم دیگه علم پیشرفت کنه کُلا سرتو عوض کن!😐

مشکل تو فقط با عمل دماغ حل نمی‌شه! 😑