قبلنا بهمون می‌گفتن هر لقمه غذا رو باید ۳۲ بار بجوی

تا خوب غذات هضم بشه!

 

یه روز من نشستم امتحان کردم؛

هنوز داشتم نهار می‌خوردم! دیدم شامو آوردن!
😂😂😂😂