شستن مرتب موها کار خوبی است، اما بیش از اندازه شستن آن‌‌ها می‌تواند باعث از بین رفتن روغن آن و خشک شدن موها شود؛ در نتیجه تارهای مو شکننده شده و نازک می‌‌شوند.