شیر گرم بخورید؛ اما شیر داغ نه!

شیر داغ هم مانند سایر نوشیدنی‌های داغ منجر به سرطان می‌شود.