داشتن دندان‌های سالم و خوب نه تنها لبخند زیباتری به شما هدیه می‌دهد، بلکه موجب می‌شود ریه تمیزتری هم داشته باشید.